Kładka nad kanałem Giżyckim

III miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim w Giżycku
skład: Karolina Czupryniak, Mikołaj Nowakowski, Paweł Fiedczak
miejsce: Giżycko
kalendarium: koncepcja: sierpień 2015

założenia projektowe:

Koncepcja przebudowy kładki pieszej w Giżycku powstała w wyniku obserwacji potrzeb i wymagań użytkowników przestrzeni publicznych, nas samych, naszych rodzin i przyjaciół. Założenie, które ukształtowaliśmy, jest przede wszystkim determinowane podstawowymi kryteriami dostępności oraz łatwości użytkowania.