WakePark

projekt: Kompleks sportowo – rekreacyjny WakePark
miejsce: Giżycko
inwestor: Speed Water
kalendarium: projekt: wrzesień 2013, realizacja: maj 2014

założenia projektowe:

Podstawę projektu stanowiło wykorzystanie walorów, jakie daje miejsce przeznaczone pod inwestycję czyli fragment jeziora Popówka Mała w Giżycku. Stworzony układ budynków i elementów zagospodarowania przestrzeni subtelnie wpisaliśmy w naturalny krajobraz.