Wioska Żeglarska

projekt: Wioska Żeglarska
miejsce: Giżycko
inwestor: prywatny
powierzchnia:  zabudowy budynków mieszkalnych:  około 1568 m2, użytkowa mieszkalna: około 2374 m2
kalendarium: projekt: styczeń 2014,

założenia projektowe:

Przy projektowaniu kierowaliśmy się ideą stworzenia kompleksu budynków usługowo – mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zwięzłej koncepcji zagospodarowania terenu z szeregiem funkcjonalnych połączeń.