Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego

I miejsce oraz nagroda publiczności w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku
skład: Karolina Czupryniak, Mikołaj Nowakowski, Paweł Fiedczak, Bartosz Dworski
miejsce: Giżycko
kalendarium: koncepcja: grudzień 2014

założenia projektowe:

Plac Piłsudskiego jako miejska przestrzeń publiczna, wymaga rewitalizacji, oraz dostosowania do współczesnych potrzeb mieszkańców. Celem koncepcji było przedstawienie placu jako miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji, nie zapominając o podstawowych funkcjach jakie pełni plac obecnie.